Tannregulering handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil

 

Det antas at ca. 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

Første konsultasjon

Ved første besøk hos oss vurderer vi om det er behov for tannregulering, og eventuelt i hvilket omfang. Vi forteller deg også om apparaturer, behandlingstid og hva behandlingen vil koste. Dette gjøres det senere skriftlig avtale på.

Barn og ungdom

Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering.

Voksne

Kjeveortopedisk behandling kan gjøres på voksne også. Hos voksne tar behandlingen litt lengre tid fordi reaksjoner i benet er langsommere og det er ikke noen kjevevekst å dra nytte av. Dette begrenser voksenbehandlingen noe.

Behandlingstid

Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er ofte 1-3 år. Etter at en aktiv tannbehandling er avsluttet må tennene ledes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av avtakbar plate. Hos oss benytter man en streng limt på tennenes bakside også. Dette er for å redusere faren for at tennene kan `vandre’ tilbake.

Ulike typer tannregulering

Vi tilbyr flere type reguleringsapparatur. Disse er:

  • Fast apparatur der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  • Avtakbar apparatur som består av plater man kan ta på og av selv.
  • Usynlig tannregulering hvor det brukes skinner fra Invasalign, Spark eller usynlige apparaturer fra Incognito 3M unitek som festes på innsiden av tennene.

TOP