Det første besøket

Ved det første besøket hos oss blir det gjort en klinisk vurdering i tillegg til at vi ofte tar et oversiktsrøntgenbilde (OPG) som viser tenner, røtter, tannanlegg og kjeveben.

Det blir stilt en diagnose av bittavviket og vi snakker om eventuelt tidspunkt for behandling, type apparatur, behandlingstid og kostnader. Pasientens tanker om egen tannstilling og bitt er også et viktig tema.

 

Det settes aldri på regulering ved første besøk

Hos de pasienter hvor det er et ønske og et behov for behandling blir det satt opp en ny time for å samle mer informasjon i form av flere røntgenbilder, avtrykk av tennene til gipsmodeller samt fotos av tenner og ansikt. Dette bruker vi til å legge en behandlingsplan som presenteres for pasienten ved neste besøk.

Dersom det er for tidlig å starte med behandling kan vi avtale ny innkalling.

 

Informasjon til nye pasienter

Spesialistklinikken setter opp time for kjeveortopedisk konsultasjon/undersøkelse av din tannstilling for å vurdere ditt behandlingsbehov.

Ved å møte opp til denne time, vil du få forklart hva vi kan gjøre for deg og dine tenner. Du vil få informasjon om hva en behandling går ut på, hvor lang tid den tar og hva den vil koste.

Ved første time vil det vanligvis bli tatt røntgenbilder, og hvis det er nødvendig med behandling vil det også bli tatt foto og avtrykk av dine tenner.

Egenandelen betales samme dag. Det kan betales kontant, med vanlig bankkort og noen kredittkort.

Hvis timen ikke skulle passe, vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig, senest 48 timer før avtalt time. Ring oss gjerne dersom du har spørsmål.

 

Pasienter under 18 år må ha med foresatt på den første konsultasjonen

Det er nødvendig at en foresatt er med på den første konsultasjonen fordi det blir gitt mye informasjon. Det kan dreie seg om ulike behandlingsmetoder, praktiske opplysninger, refusjon fra HELFO og betalingsavtaler. (HELFO er forkortelse for Helseøkonomi Forvaltningen. De betaler ut refusjon fra Folketrygden.)

 

Husk henvisningen fra skoletannlegen!

Med vennlig hilsen
Tannlege Kawa Alzahawi
Spesialist i kjeveortopedi

TOP