Faste apparaturer eller usynlig tannregulering?

Hos barn og unge er det i hovedsak to typer reguleringsapparatur:

  • Fast apparatur der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  • Avtagbar apparatur som består av «plater» som man kan ta på og av selv.
 
På voksne pasienter er det ofte et ønske om usynlig tannregulering. Spesialistklinikk for kjeveortopedi tilbyr to ulike behandlinger for denne pasientgruppen:

Invisalign, – usynlige skinner

Med Invisalign gjennomføres behandlingen med en serie skinner. Skinnene kan tas av, og byttes annenhver uke med et nytt sett skinner. Skinnene lages spesielt for hver pasient, og etter hvert som skinnene byttes ut, vil tennene litt etter litt flytte på seg frem mot planlagt resultat.

 

Incognito, – apparatur på baksiden av tennene

Incognito tannregulering består av klosser og streng tilsvarende faste apparaturer som brukes på barn, – forskjellen er at apparaturen festes på baksiden av tennene. Behandlingen passer for både voksne og ungdom. For å sikre best mulig pasientkomfort spesiallages apparaturen til hver pasient.

TOP